Lời Phật dạy

Cùng lắng nghe lời Phật dạy về cuộc sống qua những câu truyện Phật giáo vô cùng ý nghĩa. Lời Phật dạy giúp bạn có niềm tin vào cuộc sống an vui hạnh phúc. Có thể nói Đức Phật là bậc Đại Y Vương có thể chữa được mọi căn bệnh trong thiên hạ, những câu nói của Ngài có thể giúp chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, giúp tâm an lạc và cứu rỗi chúng sinh. Bất cứ ai khi phiền muộn chỉ cần lắng nghe những lời dạy của Phật sẽ tự nhiên được thảnh thơi, gạt bỏ tham sân si mà vui vẻ đối diện với mọi việc trong cuộc đời.