Miếu thờ

Tâm linh Di tích tâm linh Miếu thờ
Miếu là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, có quy mô nhỏ hơn đền. Miếu thường ở xa làng, yên tĩnh, thiêng liêng và là nơi thờ các thánh thần. Khi miếu có thờ Phật thì được gọi là Am, ở Nam bộ gọi là Miễu.

Chuyên mục này chưa có bài viết!

XEM NHIỀU TRONG TUẦN