Luân hồi

Tâm linh Hiện tượng tâm linh Luân hồi
Luân hồi là sự đầu thai hay tái sinh của một linh hồn vào một thân xác mới sau khi chết. Những người tin vào luân hồi xem thể xác và linh hồn là hai thực thể riêng biệt, trong đó chỉ có thân xác chết đi, còn linh hồn là bất diệt. Một người sau khi chết đi, linh hồn người đó sẽ rời khỏi thân xác và tiếp tục cuộc hành trình của bánh xe luân hồi tới kiếp sống khác.

XEM NHIỀU TRONG TUẦN