Tâm linh Chủ đề ăn chay

Tag: ăn chay

video

Ăn chay phòng bệnh và trị bệnh – Thích Trí Huệ

Chủ đề “Ăn chay phòng và trị bệnh” được Thích Trí Huệ thuyết giảng giúp mỗi người có được thêm nhiều hiểu biết để có được một lối sống lành mạnh bằng phương thức...
Ăn chay trường

Tìm hiểu về việc ăn chay của Phật tử

Ăn chay có hai phương diện: chay kỳ và chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dụng đồ huyết nhục....

BÀI VIẾT MỚI

XEM NHIỀU TRONG TUẦN