Tâm linh Chủ đề Cho đi chính là nhận lấy

Chủ đề: Cho đi chính là nhận lấy

Cho đi chính là nhận lấy

Cho đi chính là nhận lấy

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn.Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Gia chủ Ugga đi đến đảnh lễ, ngồi xuống...

BÀI VIẾT MỚI

XEM NHIỀU TRONG TUẦN