Tâm linh Chủ đề Đức Phật

Chủ đề: Đức Phật

Tượng Đức Phật

Thiếu niềm tin vào Thần Phật, con người đi về đâu?

Trong xã hội ngày nay, khi con người không còn giữ một niềm tin hay chính tín trong tâm, điều này mang đến những hệ quả khôn lường mà chúng ta cũng không ngờ.Người xưa hiểu rằng: “Trên đầu ba thước có thấn linh”, nên làm việc gì cũng...
Đi chùa cầu nguyện

Phật tử nên đi chùa cầu nguyện như thế nào?

Người Phật tử đi đến chùa cầu nguyện và thực hành theo đúng đạo lý nhân quả mới là cầu nguyện đúng với tinh thần của Phật pháp. Như thế thì sẽ không còn lo là cầu mong mà không được nữa, gọi là “Phật thị môn trung, hữu...
Đức Phật

Phân biệt phật giáo đại thừa và tiểu thừa

Khi Phật giáo mới hình thành thì Đức Phật là một người duy nhất nên không có phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa. Sau khi ngài nhập niết bàn, do đối tượng thuyết pháp về tư tưởng của đạo Phật không giống nhau cho nên nội dung và cảnh giới thuyết pháp cũng...

BÀI VIẾT MỚI

XEM NHIỀU TRONG TUẦN