Tâm linh Chủ đề Khấn

Chủ đề: khấn

Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương

Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương

Bài “Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương” được khấn tại các bàn Thánh trong các đền, chùa ở chùa Hương.--------------------------------------------------------------------Nam mồ A Di Đà Phật!Nam mồ A Di Đà Phật!Nam mồ A Di Đà Phật!-        Con lạy chín phương Trời, Mười phương Chư phật, Chư Phật...

BÀI VIẾT MỚI

XEM NHIỀU TRONG TUẦN