Đám ma

Đám ma còn gọi là đám tang, đám hiếu, lễ tang hoặc tang ma, là một phong tục truyền thống của người Việt. Tang lễ được tổ chức bao gồm nhiều quy trình của những người đang sống thực hiện dành cho người mới chết. Nghi thức tang lễ của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền tuy có sự khác nhau nhưng đều có những bước cơ bản tương đối giống nhau và trở thành một phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Mặc dù ngày nay các đám tang được tổ chức đơn giản, hiện đại và có nhiều điểm khác biệt so với trước đây tuy nhiên vẫn giữ được nhiều nét đặc trưng vốn có.