Tâm linh Văn hóa tâm linh Hầu đồng và nghệ thuật hát chầu văn

Hầu đồng và nghệ thuật hát chầu văn

Hầu đồng còn gọi là hầu bóng hay lên đồng. Nghi thức hầu đồng và nghệ thuật hát chầu văn là một loại hình tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc từ đồng bằng Bắc Bộ. Đây là một nghi lễ, hiện tượng tâm linh còn chứa đựng nhiều điều “bí ẩn” cho nên nhiều người vẫn coi đây là trò “mê tín” và “nhố nhăng”. Tuy nhiên, đó chỉ là "cảm giác" của những người chưa hiểu về hầu đồng. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về nghi thức hầu đồng và nghệ thuật hát văn gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần,...mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt.