Thờ cúng

Tâm linh Văn hóa tâm linh Thờ cúng
Văn hóa thờ cúng của người Việt được duy trì từ lâu quan nhiều thế hệ, trong đó có thờ cúng tổ tiên (thờ cúng trong gia đình), thờ cúng thần tài, thổ địa...
Văn khấn khi cúng giỗ tổ tiên

Văn khấn khi cúng Giỗ tổ tiên

Cúng giỗ gia tiên thể hiện đạo hiếu, thể hiện tấm lòng thủy chung thương tiếc của người đang sống với người đã khuất. Nên vào ngày giỗ của Tổ Tiên, nhà giàu thì có tổ chức cúng lễ linh đình mời họ hàng gần xa, anh em bằng...
Đạo thờ phụng cha mẹ trong Nho giáo

Ảnh hưởng của Nho giáo với tục thờ cúng tổ tiên

Cùng với Phật, Nho giáo đã ảnh hưởng khá lớn tới đời sống tinh thần trong đó có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Nó ảnh hưởng trong cả một quá trình lịch sử lâu dài và phức tạp. Ảnh hưởng ấy được biểu hiện rõ...
Cô dâu chú rể lễ gia tiên

Ảnh hưởng của Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên

Triết lý nhân sinh của Phật giáo đã ảnh hưởng khá sâu đậm tới lối sống nếp nghĩ của người Việt. Phương châm “tự độ độ tha, tự giác giác tha” nhắc nhở con người sống không phải vì mình mà còn phải vì người khác trong cộng đồng....
Thắp hương thờ cúng

Vai trò của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống

Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất hiện từ rất sớm, nó đã tồn tại cùng chiều dài lịch sử của dân tộc. Vì vậy, nó có vai trò, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội: 1. Trong đời sống văn hóa, chính trị - xã hội Việt Nam hiện...
Tam tòa Thánh Mẫu

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Tứ phủ

Ở đồng bằng Bắc bộ có một loại hình Thờ Mẫu rất độc đáo và đang tồn tại khá phổ biến đối với người dân ở đây, đó là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ. Các vị Mẫu trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ -...
Tượng thờ Thánh Mẫu

Các loại hình tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc bộ

Hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam nói chung và ở đồng bằng Bắc bộ nói riêng rất phong phú và đa dạng, không chỉ là thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh mà xét về mặt tổng thể, tín ngưỡng thờ Mẫu dựa vào các thần tích, sử...
Lên đồng – nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Nghi thức thờ Mẫu của người Việt

Tại điện Mẫu, người ta tiến hành những nghi thức thờ cúng thánh Mẫu, cùng các chư vị thần thánh để cầu mong lấy phúc, lộc, sức khỏe, tiền tài. Ở mặt sinh hoạt này đạo Mẫu đã khẳng định tính đặc thù của mình.Ở bất cứ nơi thờ...
Đền thờ Mẫu Âu Cơ

Cấu trúc nơi thờ Mẫu

Trong tâm thức dân gian của cư dân nông nghiệp, dòng sông, con suối, hồ nước... tức là những nơi có nước mang tính nữ (Âm). Vì vậy hầu hết các điện Mẫu thường được xây dựng cạnh sông, cạnh suối, cạnh hồ, cạnh cửa biển... và các cửa...
Mẹ Âu Cơ và truyền thuyết đẻ bọc trăm trứng

Tín ngưỡng thờ Mẫu trong văn hóa tâm linh người Việt

Tín ngưỡng thờ Mẫu được hiểu theo một nghĩa hẹp hơn đó chỉ là dạng hình thức tín ngưỡng với tên gọi là Mẫu Tam phủ - Tứ phủ, hình thức thờ cúng những vị Mẫu cai quản trong vũ trụ.Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN